Καραντίνα: Πόσο εύκολο είναι να βρεις κίνητρο χωρίς αγώνες;