Η επίδραση της ΑΠΟΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ στην απόδοση των κολυμβητών και των κολυμβητριών