ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

12 μήνες απεριόριστη χρήση Γυμναστηρίου + Ομαδικά τμήματα. ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 30/9/2018
μόνο 19 € ΤΟΝ ΜΗΝΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

12 μήνες απεριόριστη χρήση Γυμναστηρίου + Ομαδικά τμήματα. ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1/9/2018
μόνο € 190

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

3 μήνες αποκλειστική χρήση ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ.
μόνο € 99. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3 μήνες αποκλειστική χρήση ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ.
μόνο 140 €. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!