ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

3 μήνες αποκλειστική χρήση ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ.
μόνο € 99. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3 μήνες αποκλειστική χρήση ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ.
μόνο 140 €. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!