Γιατί τα παιδιά είναι λιγότερο πιθανό να νοσήσουν με Covid-19