ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

3 μήνες αποκλειστική χρήση ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
μόνο € 99

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

3 μήνες αποκλειστική χρήση ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
μόνο € 60

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3 μήνες αποκλειστική χρήση ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ και 3 μήνες αποκλειστική χρήση ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΟ 140 €.
μόνο 140 €